Przepisy publiczne na diefit.pl

Przepisy mogą być dodawane i edytowane przez użytkowników serwisu diefit.pl. Przepisy można dodawac jako prywatne lub publiczne. Przepisy prywatne są widoczne jedynie dla tych którzy je dodali natomiast przepisy publiczne po zaakceptowaniu przez administratora są widoczne dla wszystkich uzytkowników.

Nowo dodany przepis jest widoczny jedynie dla twórcy, czyli użytkownika który go dodał. Twórca przepisu może go dowolnie edytować do czasu jego zatwierdzenia. Aby przepis stał się widoczny dla wszystkich musi zostać zaakceptowany przez administratora. W tym celu twórca zatwierdza przepis z poziomu formatki edycji. Po zatwierdzeniu przepis jest wysyłany do akceptacji. Do czasu zaakceptowania przepisu można cofnąć jego zatwierdzenie i po dokonaniu zmian ponownie wysyłać go do zatwierdzenia. Podczas procedury akceptacji przez administratora przepis może zostać zaakceptowany lub odrzucony. W przypadku zaakceptowania przepisu staje się on widoczny dla wszystkich. Przepis może zostać również odrzucony i wówczas znajdzie się w stanie z przed zatwierdzenia a na pocztę zostanie wysłana wiadomość o powodzie odrzucenia przepisu. Po wprowadzeniu zmian przepis może zostać ponownie wysłany do akceptacji na zasadach opisanych powyżej.

Zaakceptowany przepis może być modyfikowany jedynie przez jego twórcę a modyfikacje te podlegają akceptacji przez administratora. W momencie dokonania jakiejkolwiek zmiany przepisu tworzona jest jego kopia robocza. Kopia robocza widoczna jest jedynie na formatce edycji. Twórca przepisu może w każdej chwili anulować zmiany, czyli usunąć kopie roboczą lub wysłać je do akceptacji. Wysłanie do akceptacji odbywa się analogicznie jak przy nowo dodanym artykule z tym, że po zatwierdzeniu zmian przepisu przez administratora aktualnie widoczna wersja przepisu zostaje zamieniona wersją zatwierdzoną.


Poczytaj również:
Zasada działania produktów, przepisów i posiłków na diefit.pl