Polityka prywatności serwisu diefit.pl


I. Informacje ogólne:
 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: diefit.pl
 2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@diefit.pl
 3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
II. Przechowywanie i przetwarzanie danych:
 1. Serwis przechowuje i przetwarza następujące dane:
  • Dane podawane podczas rejestracji
  • Dane generowane podczas użytkowania Serwisu
 2. Powód przechowywania i przetwarzania danych:
  • Dane podawane podczas rejestracji są wykorzystywane w celu umożliwienia logowania użytkownika do serwisu oraz w celu wykonania niezbędnych obliczeń prezentowanych użytkownikowi w Serwisie
  • Dane generowane podczas użytkowania serwisu wykorzystywane są w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu
  • Adres email może być wykorzystany w celu przekazania użytkownikowi niezbędnych informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu
  • Pliki cookies są wykorzystywane zgodnie z Polityką plików cookies
  • Żadne dane nie są wykorzystywane w inny sposób niż zapewnienie działania Serwisu
  • Żadne dane nie są przekazywane poza Serwis
 3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora:
  • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze
  • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników
III. Usuwanie danych użytkownika:
 1. W celu usunięcia danych użytkownik przesyła dyspozycję do Operatora Serwisu poprzez adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora
 2. Usunięcie danych wiąże się z usunięciem konta w Serwisie