Zasada działania produktów, przepisów i posiłków na diefit.pl

Użytkownicy serwisu mogą korzystać z trzech typów jedzenia:
  1. produkt
  2. przepis
  3. posiłek

1. Produkt

Produkt jest podstawowym typem jedzenia który dodatkowo dzielimy na:
  • produkt prywatny
  • produkt publiczny

Produkt prywatny

Produkt prywatny to taki który będzie widoczny jedynie dla użytkownika który go dodał. Użytkownik sam edytuje swoje produkty prywatne.

Produkt publiczny

Produkt publiczny to taki, który po pozytywnej weryfikacji może być używany przez wszystkich użytkowników serwisu. Po dodaniu produktu publicznego automatycznie przechodzi on w stan weryfikacji do czasu akceptacji lub odrzucenia przez administratora. Cały czas, gdy produkt jest w stanie weryfikacji jest on dostępny jedynie dla użytkownika który go dodał. W przypadku pozytywnej weryfikacji produktu przez administratora staje się on ogólno dostępny dla użytkowników. Jeżeli z jakiegoś powodu administrator odrzuci produkt wówczas staje się on prywatnym produktem użytkownika który go dodawał.
Produkt publiczny może być modyfikowany jedynie przez użytkowników poprzez składanie propozycji poprawy dla danego produktu. Po złożeniu propozycji poprawy dla produktu jest ona następnie analogicznie jak przy dodawaniu produktu akceptowana lub odrzucana przez administratora. Akceptacja oznacza zmianę danych produktu zgodnie z propozycją natomiast odrzucenie nie ma żadnego wpływu na produkt.

Czym jest porcja?

Każdy produkt zarówno publiczny jak i prywatny składa się dodatkowo z porcji. Standardowo po dodaniu produkt ma jedną porcje czyli jeden mililitr[ml] lub jeden gram [g] w zależności od miary, która została wybrana podczas jego dodawania. Jeżeli przykładowo często używasz jakiegoś produktu w ilości 1 szklanki to wystarczy dodać nową porcję szklanka i następnym razem wykorzystując ten produkt dodajesz go w ilości szklanka bez zastanawiania się nad tym ile jest go w szklance, bo tę informację zawiera już porcja.
Porcje produktów publicznych są dodawane i zmieniane analogicznie w przypadku produktu a więc podlegają ocenie administratora. W przypadku porcji produktów prywatnych użytkownik sam dodaje i modyfikuje swoje porcje.

2. Przepis

Przepis to opis wykonia danej potrawy. Przepisy tak jak produkty dzielimy na:
  • przepis prywatny
  • przepis publiczny

Przepis prywatny

Przepis prywatny dodawany jest przez użytkownika i tylko dla niego pozostaje widoczny. Z racji widoczności przepisu prywatnego jedynie dla dodającego przepis brak jest jakiejkolwiek weryfikacji.

Przepis publiczny

Przepis publiczny jest dodawany przez użytkowników jednak w odróżnieniu od przepisu prywatnego jest on widoczny dla wszystkich użytkowników po pozytwywnym zweryfikowaniu przez administratora. Składnikami przepisów mogą być jedynie istniejące w bazie produkty publiczne, dzięki czemu każdy przepis będzie zawierał informacje na temat wartości odżywczych. Dokładny opis dodawania i zmieniania przepisu znajduje się pod linkiem opis przepisów

3. Posiłek

Posiłek jest zawsze prywatny a więc widoczny jedynie dla użytkownika który go dodał. Posiłek jest zbiorem dowolnej ilości produktów. Dodająć posiłek dodawane są wszystkie jego produkty a nie on sam.